T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kadırlı Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kadırlı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında Akılcı Test İstem Prosedürü Yayınlanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 28/08/2018

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tıbbi biyokimya laboratuvarlarını, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarını, tıbbi patoloji laboratuvarlarını ve doku tipleme laboratuvarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarını standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

 Akılcı Test İstem Prosedürü,

 Konsültasyon İstem Prosedürü,

 Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları,

 Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu,

 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu,

 Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi”

çalışmaları hazırlanarak yayımlanmıştır.

Çalışma basamaklarına sistematik uyum sağlanabilmesi açısından da sağlık hizmet sunucularına 31.08.2018 tarihine kadar uyum süresi verilmiştir. Bu kapsamda ilgili sağlık tesislerince belirtilen süreye kadar uyum sağlanacak olup Sağlık Bakanlığımızca belirtilen süreden sonra yerinde denetim gerçekleştirilecektir.


Ekler:
Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon Kullanımı
Refleks Test ve Reflektif Test
Akılcı Test İstemi Prosedürü
Bu Test Nerede Yapiılıyor
Akilci Laboratuvar Kullanımı