T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kadırlı Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kadırlı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019 Yılı Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 21/01/2020

Sıra No

Bölümler

Hedefler

Mevcut Değer

Hedeflenen Değer

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

İzleme Değeri

Sonuç

DÖF No

1

Kurumsal Hizmetler

Erişkin Yoğun Bakım,Ameliyathane ve Yataklı Servisler zemin tadilatı ve bakımını yapmak

 

Planlanan alanların tadilatının tamamlanması

İl Sağlık Müdürlüğü

50 gün

1.Yıkım Onarım ve Yapım çalışmaları Sırasında Enfeksiyon Kontrol Talimatı 2.İnşaat Öncesinde sırasında ve sonrasında alınacak önlemler kontrol listeleri

Her Hafta

Hastane Yönetimi

 

 

Enfeksiyon Kontrol Ekibi

 

 

 

2

Kurumsal Hizmetler Kalite Yönetimi

Düzeltici Önleyici Faaliyet sonuçlandırma oranını %95 ve üzerinde tutmak

%62.35

%95

Döf tablosunun oluşturularak düzenli olarak takip edilmesi

1 Yıl

DÖF takip formu ve tablosu

Her ay

Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

3

Kurumsal Hizmetler Kalite Yönetimi

SKS puanının 90 ve üzerine çıkartılması

(2018)

88.53

90

2018 Yıkı sks değerlendirmesindeki uygunsuzlukların giderilmesi

 

 

 

1 Yıl

Özdeğerlendirme

1 yıl

Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

Sıra No

Bölümler

Hedefler

Mevcut Değer

Hedeflenen Değer

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

İzleme Değeri

Sonuç

DÖF No

4

Kurumsal Hizmetler Eğitim Yönetimi

SKS’de belirtilen zorunlu eğitimlere katılım oranını %90 ve üzerinde tutmak

2018

%90

İlgili birimlerin eğitime katılımlarının sağlanması

1 Yıl

Eğitime katılım formları

Kalite Göstergeleri

Her Ay

Eğitim Birimi

 

 

 

5

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Hasta Deneyimi

Hasta Memnuniyet Anketlerinde Memnuniyet Oranını %91 ve üzerinde tutmak

2018

%92

91

Hasta memnuniyet anketlerinin yapılmasının sağlanması

(Tlf.anketi)

1 Yıl

Yatan,Ayaktan,Acil Hasta Memnuniyet anketi sonuçları

Her Ay

Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

6

Hasta Deneyimi

Poliklinik Hizmetleri

Ayaktan hasta sayısının arttırmak

2018 209887

 

 

İstatistik birimince aylık ,altı aylık ve yıllık analizlerin yapılması

1 Yıl

Hbys ayaktan hasta sayısı

(Tisim verisi)

Her Ay

İstatistik Birimi

Hastane Yönetimi

 

 

 

7

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Çalışan Memnuniyet Anketlerinde Evet Oranını %80 ve üzerinde tutmak

2018

%70

%80

(2019 yılı)

 

Çalışan motivasyonunu arttırmak için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesinin arttırılması

 

 

 

 

 

1 yıl

Çalışan memnuniyet anketleri

sonuçları

1 yıl

Hastane Yönetimi

 

Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Bölümler

Hedefler

Mevcut Değer

Hedeflenen Değer

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

İzleme Değeri

Sonuç

DÖF No

8

Sağlık Hizmetleri Enfeksiyonların Önlenmesi

El hijyeninin 5 n kuralına göre uygulanmasıoranının %87 ve üzerinde olmasını sağlamak

2018

%85

%87

1.Çalışanların el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi,

2.El hijyeni sağlamaya yönelik malzeme bulundurulması,

3.Çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim Yapılması

1 yıl

5 N El hijyeni gözlem formları

 

Eğitime katılım formları

Her Ay

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

 

 

9

Sağlık Hizmetleri Enfeksiyonların Önlenmesi

Enfeksiyon,El hijyeni,Tıbbi atıkların kontrolü eğitimine sağlık ve temizlik personellerinin %90 ‘inin katılımını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

%90

Konu ile ilgili eğitim planının oluşturulması

1Yıl

5 N El hijyeni gözlem formları

 

Eğitime katılım formları

Yıllık

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Bölümler

Hedefler

Mevcut Değer

Hedeflenen Değer

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

İzleme Değeri

Sonuç

DÖF No

10

Sağlık Hizmetleri

Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Bebek Dostu Ünvanını almak

2004 de Bebek Dostu Hastane Ünvanı alındı

2019 ‘da Yenidoğan Bebek Dostu Ünvanı almak

Gebeleri anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendirmek, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlamak amacıyla bölümde çalışan ebe-hemşirelerin emzirme ve anne sütü eğitimlerini tamamlamak

1 Yıl

Yenidoğan Yoğun Bakım Denetleme Formu

 

 

 

1Yıl

Hastane Yönetimi

 

Yeni doğan, Doğum Salonu,Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşireleri ve çalışanları

 

 

 

11

Sağlık Hizmetleri

1.ve 2. Basamak Erişkin Yoğun Bakım

Sertifikalı Hemşire Sayısını Arttırmak

2018’de(7kişi)

1.Bas:2

2.Bas:5

 

%32

 

 

2019(12 kişi)

1.Bas:4

2.Bas:8

 

%54.55

Erişkin yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin %50 sinin sertifikalı olmasını sağlamak.

Yoğun bakım kurslarına katılım için gerekli planlamayı yapmak.

1 yıl

 

1 yıl

Hastane Yönetimi