T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kadırlı Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kadırlı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Güncelleme Tarihi: 17/10/2019

 11:21:48
T

KADİRLİ DEVLET HASTANESİ

01.jpg
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
KODU:DY.LS.02YAYIN TARİHİ: KASIM 2011REVİZYON NO3REVİZYON TARİHİAra.15SAYFA NO/SAYISI:1/13
SNDIŞ KAYNAKLI DOKÜMANYürürlük Tarihiİlgili BölümGüncelleme Tarihleri
Güncell. Tarihi 1Güncell. Tarihi 2Güncell. Tarihi 3Güncell. Tarihi 4Güncell. Tarihi 5Güncell. Tarihi 6Güncell. Tarihi 7
1TÜRKIYE CUMHURIYETI ANAYASASITÜM BİRİMLER17.05.198718.06.199921.11.200121.06.200510.05.200707.05.201008.07.1993
21219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAIR KANUNTÜM BİRİMLER15.12.193015.06.193525.02.195420.06.198910.06.200425.05.193304.01.1936
3209 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDIRME (REHABILITASYON) TESISLERINE VERILECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNMUTEMETLİK24.01.198923.01.200128.06.200610.12.2003
4MHRS YÖNERGESITÜM BİRİMLER13.06.2012
53071 SAYILI DILEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAIR KANUNPERSONEL ŞEFLIĞI11.01.200318.12.2011
6YATAKLI TEDAVI KURUMLARI TIBBI KAYIT VE ARŞIV HIZMETLERI YÖNERGESIARŞİV06.11.200106.06.2007
7BULASICI HASTALIKLAR SURVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNERGESIİSTATİSTİK07.05.198724.02.200430.05.2007
8SOSYAL GÜVENLIK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞITAHAKKUK BİRİMİ25.05.200731.12.200804.12.200906.08.201011.12.201029.09.200829.01.2009
93359 SAYILI SAĞLIK HIZMETLERI TEMEL KANUNUBAŞHEKİMLİK07.05.198724.12.200415.07.200504.04.200730.01.201002.11.201106.06.1997
10HASTANE BILGI SISTEMLERI ALMI ÇERÇEVE İLKELERI DÖKÜMANIBİLGİ İŞLEM01.01.2008
11ÖZEL GÜVENLIK HIZMETLERINE DAIR KANUNUN UYGULANMASINA İLIŞKIN YÖNETMELIKSATIN ALMA10.06.200405.05.200526.09.200907.10.200423.01.200811.09.201121.04.2005
12HIZMET ALIMI İHALE UYGULAMA YÖNETMELIĞISATIN ALMA04.01.200217.02.200526.02.200631.12.200703.07.200916.12.201008.06.2004
13YAPIM İŞLERI İHALE UYGULAMA YÖNETMELIĞISATIN ALMA04.01.200222.06.200514.08.200703.07.200902.04.201008.06.200425.11.2005
14MAL ALIMI İHALE UYGULAMA YÖNETMELIĞISATIN ALMA04.01.200226.02.200604.03.201008.06.200414.08.200716.03.201122.06.2005
15İHALELERE YÖNELIK YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELIKSATIN ALMA04.01.200219.12.200717.07.201004.08.200522.03.200816.12.201004.08.2006
16KAMU İHALE SÖZLEŞMESI KANUNU-KAMU İHALE GENEL TEBLIĞISATIN ALMA05.01.200222.02.200619.10.200618.04.200809.01.200929.12.201011.11.2005
17657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUPERSONEL BİRİMİ14.07.196510.12.201029.05.200925.02.201101.08.2010
18SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI TEDAVI KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELIĞIPERSONEL BİRİMİ10.09.198206.04.200601.04.200520.02.200705.05.2005
194857 SAYILI YENI İŞ KANUNUPERSONEL BİRİMİ22.05.200315.05.200823.01.200813.02.201117.04.2008
205434 SAYILI EMEKLI SANDIĞI KANUNUPERSONEL BİRİMİ08.06.194913.07.201019.06.201022.03.201130.06.201026.01.2012
21DEVLET MEMURLARININ TEDAVI YARDIMI VE CENAZE GIDERLERI YÖNETMELIĞIPERSONEL BİRİMİ27.07.197309.07.199903.04.200320.07.200720.05.197514.05.200126.09.2006
22SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKIRDEK KAYNAK YÖNETIMIPERSONEL BİRİMİ01.09.1997
23SIVIL SAVUNMA KANUNUPERSONEL BİRİMİ09.06.195805.11.196114.07.200421.10.196008.10.199923.01.200820.09.1961
24YANGIN YÖNETMELIĞIPERSONEL BİRİMİ12.06.200209.09.200927.11.200705.04.201219.12.2007
25SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELIĞIPERSONEL BİRİMİ28.12.198801.04.1992
26TAM GÜN YASASIPERSONEL BİRİMİ21.01.201022.07.2010
27TEHLIKELI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞIPERSONEL BİRİMİ14.03.200530.10.201004.09.200930.03.2010
28TIBBI ATIK KONTROL YÖNETMELIĞIPERSONEL BİRİMİ22.07.200030.03.2010
29TIBBI ATIK KONTROLÜ YÖNETMELIĞI UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELIKPERSONEL BİRİMİ22.07.200522/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Sayı : 29959
304207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERININ ZARARLARININ ÖNLENMESI VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUNBAŞHEKİMLİK26.11.1996
31YATAKLI TEDAVI KURUMLARI ENFEKSIYON KONTROL YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK11.08.200525.06.2011
324483 SAYILI MEMURLAR VE DIĞER KAMU GÖREVLILERININ YARGILANMASI HAKKINDA KANUNBAŞHEKİMLİK02.12.199902.01.200317.07.2004
33TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK28.12.200604.05.201018.01.200713.01.201203.12.2009
34HASTANE KAYITLARININ BILGISAYAR ORTAMINDA TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK29.09.2004
35HEMŞIRELIK YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK25.02.195408.03.201025.04.200719.04.201102.05.200702.11.2011
36SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SIGORTALARI KANUNUBAŞHEKİMLİK31.05.200601.10.200822.03.201120.05.200728.02.200915.01.201226.05.2008
37TIBBI CIHAZ YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK09.01.200707.06.2011
38209 SAYILI DÖNER SERMAYE KANUNUBAŞHEKİMLİK04.01.196129.09.198327.04.200530.07.201006.07.196515.07.198904.07.2006
394982 SAYILI BILGI EDINME HAKKI KANUNUBAŞHEKİMLİK09.10.2003
40MAL BILDIRIMI HAKKINDA YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK15.11.199015.05.200031.12.199905.02.201021.01.2000
415070 SAYILI ELEKTRONIK IMZA KANUNUBAŞHEKİMLİK23.01.200408.02.2008
425188 ÖZEL GÜVENLIK HIZMETLERINE DAIR KANUNBAŞHEKİMLİK07.10.2004
43SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESIBAŞHEKİMLİK09.01.1995
446023 SAYILI TÜRK TABIPLERI BIRLIĞI KANUNUBAŞHEKİMLİK23.10.2013
456283 SAYILI HEMŞIRELIK KANUNUBAŞHEKİMLİK02.03.1954
46HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLIĞININ SAĞLANMASINA YÖNELIK DAIR YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK29.04.200906.08.2013 Tarihinde Kaldırıldı.06.04.2011
47SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLAI PERSONELI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞIŞIKLIĞI YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK11.06.199801.12.1999
48ADAY MEMURLARIN YETIŞTIRILMESINE DAIR GENEL YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK27.06.1983
49DEVLET ARŞIV HIZMETLERI HAKKINDA YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK16.05.1988
50SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HIZMET BIRIMLERININ GÖREVLERI ILE ÇALIŞMA USUL VE ESALARI HAKKINDA YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK07.03.2012
51SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE BAĞLI KURUŞUŞLARI ATAMA VE YER DEĞIŞTIRME YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK26.03.2013
52TÜRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU DISIPLIN YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK23.11.2012
53TÜRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESILERINDE GÖREVLI PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK14.02.2013
54EK ÖDEME YÖNETMELIK DEĞIŞIKLIĞI GENELGESIBAŞHEKİMLİK25.07.2014
55PROMOSYON ÖDEMESI GENELGESIBAŞHEKİMLİK01.07.2014
563224 SAYILI TÜRK DIŞ HEKIMLERI BIRLIĞI KANUNUBAŞHEKİMLİK25.06.198502.11.201120.06.199708.02.2008
57TIBBI LABORATUVARLARDA NUMUNE SAKLAM SÜRELERI GÖZETIMLI HIZMET LABORATUVARLARDAKI KAPSAMINDAKI TESTLER GENELGESIBAŞHEKİMLİK01.04.2014
58SAĞ STOK YÖNETIMI VE TAŞINIR MAL UYGULAMLARI GENELGESIBAŞHEKİMLİK01.03.2013
59SAĞLIK TURIZMI GENELGESIBAŞHEKİMLİK01.11.2013
60YENI EK ÖDEME YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK28.02.2013
61ÇALIŞAN GÜVENLIĞININ SAĞLANMASI GENELGESIBAŞHEKİMLİK14.05.2012
62KAMU HASTANE BIRLIKLERINE GEÇIŞ IŞLEMLERI GENELGESIBAŞHEKİMLİK31.10.2012
63GENEL YÖNETIM MUHASEBE YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK08.06.2005
64HASTA HAKLARI YÖNETMELIĞI RESMI GAZETE SAYI:28994BAŞHEKİMLİK01.08.199808.05.201423 Aralık 2016 CUMA R.G.Sayı : 29927
65HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLIĞININ SAĞLANMASINA DAIR YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK06.04.201106.08.2013 Tarihinde Kaldırıldı.
66RESMI YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK02.12.200416.07.2011
67SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLARIN HIZMET BIRIMLERININ GÖREVLERI ILE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIKBAŞHEKİMLİK07.03.2012
68HASTA VE YAKINLARINDAN TAHHÜTNAME VE SENET ALINMAMASI GENELGESIBAŞHEKİMLİK15.12.2011
69DÖNER SERMAYE BÜTÇE UYGULAMALARI GENELGESIBAŞHEKİMLİK11.05.2012
70RADYOLOJIK FILM ATIK BANYO SOLÜSYONLARI VE ATIK RÖNTGEN FILMLERI HAKKINDA GENELGEBAŞHEKİMLİK07.03.2011
71HARCAMALARDA ETKINLIK VE VERIMLILIK GENELGESIBAŞHEKİMLİK29.12.2009
72TIBBI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI UYGULAMALARI GENELGESIBAŞHEKİMLİK22.07.2005
73HASTA HAKLARI UYGULAMA GENELGESIBAŞHEKİMLİK23.03.2009
74EĞITIM GIDERI GENELGESIBAŞHEKİMLİK27.02.2008
75ÖZEL GÜVENLIK HIZMETLERININ YÜRÜTÜLMESI GENELGESIBAŞHEKİMLİK28.01.2005
76STANDART DOSYA PLANI GENELGESIBAŞHEKİMLİK24.03.2005
77HASTA HAKLARI GENELGESIBAŞHEKİMLİK26.04.2005
78ATAMA VE NAKIL YÖNETMELIĞIBAŞHEKİMLİK12.06.2002
79HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESIBAŞHEKİMLİK26.04.2005
80IKINCI BASAMAK BIRIM PERFORMANS YÖNERGESIBAŞHEKİMLİK02.12.2010
81IKINCI BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLI PERSONELE BIRIM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAIR YÖNERGEBAŞHEKİMLİK02.11.2010
82KAMU HASTANELERI BIRLIĞI ATAMA VE ÖZLÜK IŞLERI YÖNERGESIBAŞHEKİMLİK22.08.2014
83SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HIZMETLERININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGEBAŞHEKİMLİK01.02.2010
84SAĞLIK TURIZMI VE TURIST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULCAK SAĞLIK HIZMETLERI HAKKINDA YÖNERGEBAŞHEKİMLİK23.07.2013
85SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALITE YÖNERGESIBAŞHEKİMLİK01.03.2011
86BULAŞICI HASTALIKLARIN IHBARI VE BILDIRIM SISTEMI HAKKINDA TEBLIĞIBAŞHEKİMLİK24.02.2004
87YATAKLI SAĞLIK TESILERINDE ACIL SERVIS HIZMETLERININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLIĞIBAŞHEKİMLİK16.10.200920.02.2018 tarih ve30338 sayılı RG EKLEREKLERİ
88DOĞUM EYLEMI YÖNETIM REHBERIDOĞUMHANE01.01.2010
89TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI GENEL TEBLIĞISATINALMA08.09.2007
90DÖKÜMANLARIN ASILMASI GENELGESI 2011/17KALİTE BİRİMİ22.03.2011
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi GazeteKALİTE BİRİMİ06/ 04/2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik' yürürlüğe girmiştir.
91HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLIĞININ SAĞLANMASINA DAIR YÖNETMELIK06.04.2011HASTA HAKLARI / KALİTE BİRİMİBu Yönetmelik 6.8.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
92YÖNETICI BIRIM PERFORMANAS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAIR YÖNETMELIKMAAŞ MUTEMETLİĞİ01.04.2011
93BÜROKRASININ AZALTILMASI VE İDARI BASITLEŞTIRME ÇALIŞMALARIKALİTE BİRİMİ30.05.2011
94GIRIŞIMSEL İŞLEMLER YÖNERGESIMAAŞ MUTEMETLİĞİ15.02.2013
95ÖZÜRLÜ KIŞILERE YÖNELIK SAĞLIK HIZMETLERI SUNUMUNA İLIŞKIN GENELGEKALİTE BİRİMİ07.12.2010
96TÜRKIYE KAMU HASTANELER KURUMU TAŞRA TEŞKILATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIKİDARİ BİRİMLER31.10.2012
97TIBBI HIZMETLER SUNUM REHBERIHASTANE YÖNETİMİ09.01.2013
98SAĞLIK HIZMETI KALITESININ GELIŞTIRILMESI VE DEĞERLENDIRILMESINE DAIR YÖNETMELIK06.08.2013HASTANE YÖNETİMİ / KALİTE BİRİMİyürürlükten kaldırıldı27.06.2015 SAYI:29399
99SHKS HASTANE SETIKALİTE BİRİMİ06.08.2013
100MEMNUNIYET UYGULAMA REHBERIKALİTE BİRİMİ06.08.2013
101ZEHIRLENMELERDE TANI TEDAVI REHBERIACİL SERVİS15.07.2014
102SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİYOMEDİKAL DEPO25.06.2007
103SAĞLIK OTELCILIĞI HIZMET SUNUM REHBERISAĞLIK OTELCİLİĞİ HİZMETLERİ03.09.2014
104SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI ILE SAĞLK HIZMETLERINDE ÇALIŞAN DIĞER MESLEK MENSUPLARININ IŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAIR YÖNETMELIKHASTANE YÖNETİCİLİĞİ
105YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
20.07.2011HASTANE YÖNETİCİLİĞİ16.08.2015 tarih ve 29447 sayılı Resmi Gazete22 Mart 2017 ÇARŞAMBA
106MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ
ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 2015/1)
25.May.15HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
107MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ27.01.2016HASTANE YÖNETİCİLİĞİ01.02.2016
108MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ01.02.2016HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
109MESAİ DIŞI ÇALIŞMA19.01.2016HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
110YILLIK İZİNLERDE AKTİF ÇALIŞMA28.01.2016HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
111YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ06.11.2001 tarih ve 10588 sayılıHASTANE YÖNETİCİLİĞİ6.6.2007
112Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge09.10.2014 tarihli ve 640 sayılıHASTANE YÖNETİCİLİĞİ07/07/2015 tarih ve 253sayılı yönerge gereği yürürlükten kaldırılmıştır.
113Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge07/07/2015 tarih ve 253 sayılıHASTANE YÖNETİCİLİĞİ
114Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması16.03.2016HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
115BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİ31.12.2015HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
116KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ10 Aralık 2014 ÇARŞAMBAHASTANE YÖNETİCİLİĞİ22.03.2016
117Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge26.05.2014HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
118Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge20.01.2015HASTANE YÖNETİCİLİĞİ22.03.201604.04.201704.04.2017
119Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik R.G.SAYI2789706.04.2011HASTANE YÖNETİCİLİĞİ06.08.2013 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
120SAĞLIK HİZMETİKALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİVE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK:6.8.2013 - 28730HASTANE YÖNETİCİLİĞİ27 Haziran 2015 CUMARTESİYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
121SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK R.G.Sayı : 2939927 Haziran 2015 CUMARTESİHASTANE YÖNETİCİLİĞİ
122İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ24.Tem.15KALİTE BİRİMİ
123Doküman Yönetimi Rehberi21.Tem.15KALİTE BİRİMİ
124Gösterge Yönetimi Rehberi15.Tem.15KALİTE BİRİMİ
125Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetim RehberiKALİTE BİRİMİ
126Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi15.Tem.15KALİTE BİRİMİ
127Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi15.Tem.15KALİTE BİRİMİ
128VERĠMLĠLĠK GÖZLEMCĠSĠ YERĠNDE DEĞERLENDĠRME REHBERĠ11.Nis.16KALİTE BİRİMİ28.04.2017
129TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 2879009.10.2013HASTANE YÖNETİCİLİĞİ10.04.2016 R.G. SAYISI 29680
130Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası2010/ 73-80HASTANE YÖNETİCİLİĞİ2010/ 73-80http://www.hasta.saglik.gov.tr/Eklenti/5963,669-sayili-khk-ile-bakanligimiza-devredilen-askeriustyazipdf.pdf?0
131Kadın Çalışanların Nöbet Durumu2013HASTANE YÖNETİCİLİĞİ2013
132Hasta Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi2014HASTANE YÖNETİCİLİĞİ03.02.20142016/10
133Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi HK.GENELGE 18/05/2017 tarih ve 26325996 sayılı genelge2017 MAYISHASTANE YÖNETİCİLİĞİ
134Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi18.05.2017HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
135WEB SİTELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME13.02.2017HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
136Yoğun Bakım Üniteleri Değerlendirmesi12.12.2017HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
137BEYAZ KOD İŞ KAZASI BİLDİRİMİ01.03.2018HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
138KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ25.01.2018HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
139Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 RG Sayı : 2986320 Ekim 2016 PERŞEMBEHASTANE YÖNETİCİLİĞİdeğişiklik 24.11.2017
140Mavi kod uygulamaları usul ve esaslarına ilişkin belge11.08.2017HASTANE YÖNETİCİLİĞİ16.03.2018
141Tetkik ve İşlemler Konusunda Hastalarımızın Bilgilendirilmesi ve İşlemlerin Randevu Sürelerinin Takibi Hakkında Örnek Uygulamalar19.02.2018HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
142ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜST YAZISI27.12.2017HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
143POLİKLİNİK SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ30.03.2018HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
144etkik Randevu ve Sonuç Verme Süresinin Hesaplanması Hk.07.05.2018HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
145Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ile İlgili İşlemler Hk.14.05.2018HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
146Depoların ve Biyomedikal Teknik
Servis Atölye Süreçlerinin
İyileştirilmesi
15.05.2018hastane yöneticiliği
147Metroloji Faaliyetleri Uygulaması Hk.14.05.2018HASTANE YÖNETİCİLİĞİ( 19/04/2018 tarihli ve 80981279-806.02.99-275 sayılı yazı)
148Görüş Talep Edilirken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
........................
16.05.2018hastane yöneticiliğ
149Sözleşmeli Yönetici Performans
Değerlendirme Yönergesi
18.05.2018hastane yöneticiliği